สถิติ
เปิดเมื่อ10/02/2015
อัพเดท8/03/2015
ผู้เข้าชม4051
แสดงหน้า4765
สินค้า
ปฎิทิน
September 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
บทความ

การประยุกต์ใช้หลักนิเทศศาสตร์ในการท่องเที่ยว
บทที่ 7
การประยุกต์ใช้หลักนิเทศศาสตร์ในการท่องเที่ยว

 
8.1-หลักนิเทศศาสตร์กับการท่องเที่ยว

1. การสื่อสารเชิงวัจนะ  และอวัจนะ
2. การสื่อสารภายในตัวบุคคล  และระหว่างบุคคล
3. การสื่อสารในองค์การ
4. การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
5. การสื่อสารโทรคมนาคม
6. ข่าว
7. วารสาร
8. สมุดเล่มเล็ก
9. แผ่นปลิวและใบเแทรก
10. แคตตาล็อค
11. เอกสารเผยแพร่รายละเอียดสินค้า
12. ปิดโอกาสให้เยี่ยมชมและเอกสารอธิบายรายละเอียดบริษัท  
13. การแถลงข่าว    และการแจกข่าว
14. การจัดงานแสดงสินค้า  และเปิดตัวสินค้าใหม่
15. การซื้อพื้นที่สื่อสิ่งพิมพ์
16. การเป็นผู้ให้การสนับสนุนและนำยี่ห้อไปผูกติดกับรายการ
17. การทำรายการพิเศษทางโทรทัศน์  และวิทยุ
18. การสัมภาษณ์ผู้ใช้สินค้าหรือผู้รับประโยชน์
19. การนำสินค้าไปเป็นตัวประกอบในการแสดงหรือเป็นของประกอบฉาก
20. การชิงโชค
21. การปรากฏตัวในรายการ Talk  show
23. การใช้ผู้มีชื่อเสียงมาเป็นผู้สนับสนุนยืนยัน
24. การจัดงานวันครอบครัว
25. การเข้าร่วมขบวนพาเหรด
26. ภาพยนต์และภาพนิ่ง
27. การประชุมสัมมนา
28.นิทรรศการ